O Pleno de Mos aproba a expropiación necesaria para a segunda fase de humanización en Cela

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

A expropiación, aprobada por unanimidade onte no Pleno, é o paso previo para o inicio do expediente de contratación da obra que ten un prazo de execución de catro meses e un orzamento de 436.000 €

 

Onte pola mañá celebrouse no Pazo de Mos o Pleno Ordinario do mes de outubro no que un dos puntos da orde do día aprobados por unanimidade foi a expropiación necesaria para acometer a segunda fase da humanización Cela. Coa aprobación deste expediente o Concello de Mos dispón das cinco parcelas afectadas para a realización da obra.

Trátase da segunda fase da humanización de Cela que abarcará desde a estrada Generoso Domínguez, á altura do Camiño da Quinta, ata Igrexa de San Pedro de Cela. O Orzamento Base de Licitación incluido IVA, ascende á cantidade de 435.801,90 € e estímase un prazo aproximado para a execución das obras, unha vez iniciadas, de catro meses.

A primeira fase deste proxecto, executada durante os meses de xaneiro a marzo de 2019, vai desde a Estrada PO-331 Porriño-Gondomar ata o Camiño da Quinta, e tiña un orzamento de 177.277,02€ máis IVE co que se acometeu a execución dunha nova beirarrúa de 337 metros de longo e de 2 metros de ancho na marxe esquerda (parte Norte do viario).

A actuación agora proxectada, e que onte se tratou en Pleno, ten por obxecto a segunda fase de humanización da Estrada Generoso Domínguez, nunha lonxitude de 321 m entre o camiño da Quinta e a Igrexa de S. Pedro de Cela, que inclúe a creación dunha nova beirarrúa de 2 m de ancho na marxe esquerda (parte Norte do vial). Esta beirarrúa estará axustada á aliñación que define o PXOM, o cal aumenta o ancho actual, duns 5 m, a 10 m previstos no Plan, o cal require o deseño de novos muros de contención nalgunhas zonas. Na marxe norte proxéctanse eses 4 novos muros que suman un total de 234 metros de lonxitude.

Dacordo coas directrices de deseño, proxéctase unha nova beirarrúa de 2 m de ancho pola marxe esquerda (Norte), axustada á aliñación definida no PXOM, para o que é necesario ampliar a plataforma actual. A beirarrúa dispoñerá de vaos de acceso a parcelas. A sección de beirarrúa será de formigón coloreado. Deséñase unha sección de beirarrúa formada por elementos tales como 15 cm de pavimento continuo de formigón armado coloreado (verde ou a escoller) e 15 cm de base de Zahorra Artificial.

Cando a beirarrúa discorre nos tramos de acceso a parcelas, refórzase a sección para soportar as cargas de vehículos, substituíndo o pavimento de formigón coloreado por pavimento de lastra de formigón. Debido ao perigo do tramo, con anchos de apenas 5 m para o cruzamento de vehículos, e curvas pechadas, sen visibilidade, proponse a ampliación da plataforma nos puntos máis restritivos, dentro dos límites das aliñacións do Plan vixente, para mellorar o trazado e posibilitar o cruzamento de grandes vehículos con maior seguridade.

A ampliación da plataforma para a creación de itinerarios peonís e a mellora da eficiencia enerxética da rede de servizo, implican a revisión do estado actual da instalación dunha nova rede de iluminación pública, que consta de novo cadro de mandos, situado no centro de cargas, do que parten dous circuítos, gabia para iluminación pública, enterrada baixo beirarrúa, por onde discorrerá o cableado, e novos farois, situados ao bordo da nova beirarrúa. Dispoñeranse puntos de luz de maneira unilateral na marxe esquerda cada 30 m aproximadamente. O modelo para empregar será o composto por farol de 9 m con columna galvanizada azul troncocónica e luminaria led.

Escribir un comentario
PorriñoDigital. es recuerda: Será declinada toda responsabilidad derivada de las afirmaciones realizadas por sus usuarios. La sola publicación de comentarios en las noticias implica la aceptación de esta condición. Se ruega moderen el tono de sus afirmaciones en aras a mantener un talante dialogante y educado.


PorriñoDigital.es nace como un proyecto de jóvenes emprendedores porriñeses con ganas de dotar a nuestra villa de un espacio de comunicación local.
Tú eres parte de nuestro proyecto, trabajamos para tí.

Secciones

Redes Sociales

Suscríbete