O Concello de Mos executará rebaixas fiscais para axudar aos empresarios locais que non teñan beneficios

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

Co obxectivo de apoiar os empresarios e autómos fronte aos efectos da crise sanitaria, o Goberno de Mos presentou en comisión informativa unha rebaixa fiscal da que se beneficiarán empresas con perdas. Tamén elimina as taxas para os negocios na rúa e ambulantes, e levará a pleno unha serie de peticións ao Goberno central na mesma materia.

O goberno local de Mos presentou onte a decisión de establecer a eliminación da tasa de venta ambulante, instalación de postos, barracas, casetas de vendas, espectáculos, atraccións ou recreo situados en terreo de uso público municipal, así como industrias na rúa e ambulante e rodaxe cinematográfico. Tamén se decidiu a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades económicas, establecendo unha bonificación no Imposto do 50% da cota correspondente para os suxeitos pasivos que tributen por cota municipal e teñan unha renda ou rendemento neto da actividade económica negativos. Se aplicará para actividades artísticas, recreativas, culturais, ou relacionadas con espectáculos, hostalería, distribución/exhibición de películas cinematográficas e instalacións deportivas.

Ademais, o Concello presentará unha moción que será debatida no pleno do próximo luns 28 solicitando o apoio da oposición para solicitarlle ao goberno central máis medidas fiscais. Entre estas, está a aprobación dunha bonificación excepcional e proporcional (con carácter mensual) no pago do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE) relacionados co exercicio de actividades económicas durante o tempo que estean ou estiveran suspendidas, non autorizadas ou afectadas gravemente.  A mesma debería ter carácter retroactivo.

As propostas tamén inclúen a aprobación dunha bonificación excepcional e proporcional (con carácter mensual) no Imposto sobre vehículos de tracción mecánica  (IVTM) para aqueles vehículos non turismos de carácter industrial, mercantil e comercial e de transporte de pasaxeiros, ante a imposibilidade de desenvolver a súa actividade por orde das autoridades administrativas ou sanitarias. A mesma debería ter carácter retroactivo.

Por outra banda, a aprobación dunha bonificación excepcional e proporcional (con carácter mensual) no pago do Imposto sobre bens inmobles (IBI) relacionados con inmobles onde se desenvolva o exercicio de actividades económicas durante o tempo que estean ou estiveran  suspendidas, non autorizadas ou afectadas gravemente.  A mesma debería ter carácter retroactivo.

Escribir un comentario
PorriñoDigital. es recuerda: Será declinada toda responsabilidad derivada de las afirmaciones realizadas por sus usuarios. La sola publicación de comentarios en las noticias implica la aceptación de esta condición. Se ruega moderen el tono de sus afirmaciones en aras a mantener un talante dialogante y educado.


PorriñoDigital.es nace como un proyecto de jóvenes emprendedores porriñeses con ganas de dotar a nuestra villa de un espacio de comunicación local.
Tú eres parte de nuestro proyecto, trabajamos para tí.

Secciones

Redes Sociales

Suscríbete