O Equipo de Goberno de Salceda inicia as negociacións para aprobar a RPT

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

O Equipo de Goberno de Salceda inicia as negociacións para aprobar a RPT

O Equipo de Goberno conclúe o seu plan de Postos de Traballo e sométeo a negociación.

 

O Equipo de Goberno do Concello de Salceda ten xa rematada a proposta de Relación de Postos de Traballo (RPT) que este xoves será debatida cos representantes sindicais na mesa xeral de negociación convocada con este único punto na orde do día. O documento, que será o primeiro existente na historia do Concello de Salceda, permitirá a regularización dos diferentes postos existentes no Concello, así como a creación de novas prazas precisas para o correcto funcionamento da administración local. A RPT elimina as desigualdades existentes ata o de agora, e recoñecendo situacións especiais como a turnicidade, a xornada partida ou a penosidade.

A RPT é un documento técnico, obrigatorio por lei, que permite a ordenación do persoal dacordo coas necesidades dos servizos prestados dende o Concello, establecendo un organigrama ideal para o funcionamento do Concello.

Do persoal, máis do 80% vería mellorada a súa situación salarial actual, mentres que os que non melloran manterían as súas condicións, máis favorables neste momento, mediante un complemento persoal, non prevéndose a eliminación de ningunha das prazas ocupadas neste momento.

A RPT é a ferramenta que permite cubrir as prazas vacantes, a través dunha oferta de emprego público que se podería realizar unha vez entrase en vigor o documento. O borrador recolle as prazas obrigatorias por lei que o Concello ten previsto cubrir nun breve prazo de tempo, como son a dun tesoureiro habilitado nacional e a de un oficial de policía, e recoñece postos de encargado/a ou coordinador/a de diferentes áreas, inexistentes ata o de agora. Contémplase tamén a creación dun posto de Técnico/a de Administración Xeral para dar apoio a Secretaría e Intervención, mellorando os prazos na tramitación de expedientes fundamentais para o Concello. A RPT é ademáis unha ferramenta básica para mellorar a eficacia, a eficiencia e a productividade da plantilla municipal.

Así pois, estamos ante un documento fundamental para o Concello de Salceda que mellorará as condicións laborais e salariais, ofrecéndolles aos traballadores/as unhas garantías e unhas condicións das cales carecían ata o de agora.

Loli Castiñeira, Alcaldesa de Salceda e encargada da área de persoal: “Con esta proposta damos cumprimento a outro dos acordos do pacto de goberno, así como ao comprmiso adquirido coa parte sindical. Este é un paso imprescindible para eliminar as desigualdades salariais, e sobre todo para ter unha ferramenta fundamental para organizar o traballo municipal e ofrecer o mellor servizo á veciñanza”.

Escribir un comentario
PorriñoDigital. es recuerda: Será declinada toda responsabilidad derivada de las afirmaciones realizadas por sus usuarios. La sola publicación de comentarios en las noticias implica la aceptación de esta condición. Se ruega moderen el tono de sus afirmaciones en aras a mantener un talante dialogante y educado.


PorriñoDigital.es nace como un proyecto de jóvenes emprendedores porriñeses con ganas de dotar a nuestra villa de un espacio de comunicación local.
Tú eres parte de nuestro proyecto, trabajamos para tí.

Secciones

Redes Sociales

Suscríbete