O Concello de Mos aproba o Plan económico 2020-21 co único apoio do PP en Pleno

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

Durante o pleno de onte, a alcaldesa Nidia Arévalo presentou o seu plan económico e deu contas da situación financeira do Concello. A oposición opúxose e criticou a deficitária xestión que o goberno local realiza desde hai anos.

 

O Pleno do Concello de Mos celebrado onte tratou a Dación de Conta da liquidación do orzamento no ano 2019 e aprobou, cos únicos votos favorábeis do Partido Popular, o Plan Económico Financeiro 2020-21. Un ano máis, este plan foi deseñado polo Concello por imposición legal ao non cumprir a regra de gasto no exericio anterior.  

A rexidora celebrou durante a dación de conta da liquidación dos orzamentos do ano 2019 que a débeda do Concello si estea situada por debaixo do máximo legal, despois dos esforzos por reducila nos últimos anos. Porén, o informe sinala que a partida reservada para a amortización destas obrigas supera aínda o millón de euros. Recoñeceu que “o Concello non ingresa o suficiente para o que gasta” e sinalou que, para reconducir esta situación, o Concello non ten un plan de investimentos e financiará as obras con subvencións doutras administracións. 

Alén disto, o remanente de tesourería pechou 2009 cun saldo negativo de medio millón de euros, se ben a tendencia semella positiva. Nidia Arévalo felicitouse pola “importante contención do gasto” e pola mellora significativa do dato de estabilidade orzamentaria, que pasou a ser positivo no ano 2019.

A oposición, en cambio, votou en contra do plan e elevou críticas e propostas ao goberno local. O representante do BNG, Gustavo Barcia, salientou a ineficacia do Concello na xestión das contas e criticou que se felicite pola evolución das mesmas, pois continúan a darse importantes fallas. O voceiro nacionalista propuxo reducir a partida asignada a persoal de confianza e dedicacións exclusivas, que supera os 170.000 euros anuais. Gustavo Barcia quixo tamén reprobar outro dos puntos tratados durante o pleno: unha moción presentada polo grupo do PP de Mos a iniciativa da Asociación de Veciños de Vilar de Infesta de Redondela que, acompañados dunha representante do PP daquela localidade, estiveron presentes no Pleno. O BNG considera que este non debía ser o foro onde tratar ese asunto, senón que compete únicamente ao concello veciño. 

Por outra banda, o grupo GañaMos, amais de criticar a mala xestión económica e orzamentaria do goberno local do PP durante os últimos anos, denunciou a opacidade e cálculo electoralista do goberno pola demora na presentación deste plan, que xa estaba listo desde maio e non foi entregado aos grupos da oposición até recentemente. O seu voto desfaborável foi tamén motivado pola importante reducción de gastos incluída no plan, que suporá a perda de servizos para os veciños e de persoal. Roberto Rodriguez, en representación da asemblea GañaMós, sinalou tamén os erros nos orzamentos e lembrou que hai gastos que non foron asignados a ningunha partida, como puideron ser por exemplo os custos derivados da celebración das convocatorias electorais celebradas no último ano. 

Neste sentido tamén se pronunciou Victoria Alonso, voceira do PSdeG. A presentación deste plan, para os socialistas, demostra a ineficiente xestión do goberno de Nidia Arévalo. En declaracións a este xornal, a representante socialista salientou os tres millóns de euros en facturas que, desde 2019, o Concello debe pagar, e dos cales un millón e medio non están asignados a ningunha partida orzamentaria. Os socialistas critican que o Concello propoña no Plan económico para 2020-21 a implantación dun sistema de contratación menor que compare diferentes ofertas co obxectivo de aforrar e que, de maneira implícita, recoñece que non se facía até o de agora. Na mesma, no canto de aproveitar a situación da COVID-19 para aforrar en actividades lúdicas, como propón o Concello no seu Plan, Victoria Alonso propuxo empregar ese aforro na necesaria resposta á crise económica e social derivada da pandemia.

Escribir un comentario
PorriñoDigital. es recuerda: Será declinada toda responsabilidad derivada de las afirmaciones realizadas por sus usuarios. La sola publicación de comentarios en las noticias implica la aceptación de esta condición. Se ruega moderen el tono de sus afirmaciones en aras a mantener un talante dialogante y educado.


PorriñoDigital.es nace como un proyecto de jóvenes emprendedores porriñeses con ganas de dotar a nuestra villa de un espacio de comunicación local.
Tú eres parte de nuestro proyecto, trabajamos para tí.

Secciones

Redes Sociales

Suscríbete