A Delegación do Goberno informa que a Seguridade Social efectuou este venres o primeiro pago do Ingreso Mínimo Vital a  3.721 fogares de Galicia

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

Nos fogares galegos que perciben hoxe esta prestación viven 11.430 personas, das que máis da metade son menores

A nivel nacional o importe achegado ascende a 32 millóns de euros a 74.119 fogares, nos que viven máis de 250.000 persoas

Por provincias, abónanse 1.393 prestacións na Coruña, 524 na provincia de Lugo, 479 en Ourense e 1.325 en Pontevedra.

 

 

Trátase de aqueles que estaban percibindo a prestación por fillo a cargo sen discapacidade ou con discapacidade menor do 33% e que foron recoñecidos de oficio como beneficiarios do Ingreso Mínimo Vital. En total, a Seguridade Social destinou hoxe en España 32 millóns de euros a este pago no mes de xuño, o que supón unha axuda media por fogar de máis de 430 euros ao mes.

Os fogares recoñecidos de oficio son aqueles de os que o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) tiña información suficiente sobre a composición do fogar para poder realizar a reconversión. A Seguridade Social avisoulles, previamente, por SMS e carta para que non tivesen que solicitar o Ingreso Mínimo Vital.

O resto dos beneficiarios da prestación por fillo a cargo sen discapacidade ou con discapacidade menor ao 33% que poidan ser beneficiarios da nova prestación deberán solicitalo, xa que non constaba información suficiente para reconverter de oficio a prestación.

 

Prestación IMV acumulado a 23 de xuño de 2020

Nos 74.119 fogares en España que recibiron este venres o Ingreso Mínimo Vital viven máis de 250.000 persoas, das que máis da metade son menores de idade. 

Solicitudes

No primeiros dez días desde o inicio do prazo para solicitar o Ingreso Mínimo Vital, rexistráronse no INSS 344.585 solicitudes, a maioría presentadas por vía telemática, xa que a atención presencial nos Centros de Atención e Información da Seguridade Social (CAISS) retomouse na xornada de este, xoves. As solicitudes en Galicia ascenden a 13.814.

A quen realice a solicitude nos tres primeiros meses (ata o 15 de setembro), e teñan dereito a ela segundo a documentación acreditada, seralles concedida con efectos retroactivos desde o 1 de xuño.

Os cidadáns pódense informar sobre o Ingreso Mínimo Vital a través da páxina web da Seguridade Social (www.seg-social.es) e mediante o novo asesor virtual, ISSA. Tamén dispoñen dunha ferramenta de simulación, onde poden comprobar se cumpren os requisitos, e dunha liña de teléfono para realizar consultas concretas (900 20 22 22), que funciona de 8.30 a 20.30 horas.

O Ingreso Mínimo Vital foi aprobado polo Consello de Ministros do pasado 29 de maio e establece un nivel de renda  garantizable diferente para cada tipo de fogar. Completa as rendas preexistentes (entre outras, as salariais), ata ese limiar garantido para cada tipoloxía que, no caso dos fogares unipersoais, é de 5.538 euros ao ano, o equivalente a unha pensión non contributiva, distribuída en doce pagas.

Escribir un comentario
PorriñoDigital. es recuerda: Será declinada toda responsabilidad derivada de las afirmaciones realizadas por sus usuarios. La sola publicación de comentarios en las noticias implica la aceptación de esta condición. Se ruega moderen el tono de sus afirmaciones en aras a mantener un talante dialogante y educado.


PorriñoDigital.es nace como un proyecto de jóvenes emprendedores porriñeses con ganas de dotar a nuestra villa de un espacio de comunicación local.
Tú eres parte de nuestro proyecto, trabajamos para tí.

Secciones

Redes Sociales

Suscríbete