O Consorcio Provincial contra Incendios aproba importantes medidas e felicítase polo seu bo estado financeiro

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

O organismo, integrado por membros da Deputación de Pontevedra e da Xunta, reuniuse onte de maneira telemática e aprobou por unanimidade os 20 puntos da orde do día. Salientan a súa boa posición económica, proxectan reformas na xestión e aproban a adquisición dun novo vehículo de rescate.

 

O pleno extraordinario do Consorcio Provincial para a prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento foi presidido pola presidenta da Deputación Carmela Silva, e asistiron o Director Xeral de Emerxencias, dous deputados provinciais, e as delegacións da Xunta en Pontevedra e Vigo.

A boa saúde económica e financeira do Consorcio Provincial quedou reflectida cos datos da conta xeral de 2019: un balance de patrimonio neto e pasivo corrente de 8,6 millóns de euros, a conta do resultado económico-patrimonial axustado de +239.783,71 euros, o resultado orzamentario axustado de +730.139,36 euros, o remanente de tesourería para gastos xerais de 4.467.041 euros o que supón 438.006 euros máis respecto a 2018, e un período medio de pago de 16,3 días. Amais, segundo o informe da Secretaria-Interventora, se cumpre co obxectivo de estabilidade orzamentaria, coa regra de gasto e co límite da débeda cumprindo así co principio de sustentabilidade financeira (o consorcio ten unha débeda financeira do 0%).

Por outra banda, o pleno deu luz verde á constitución dunha comisión técnica para o seguimento do proceso do paso de xestión indirecta a xestión directa. A Comisión, que terá unha primeira convocatoria para reunirse no próximo mes de xuño, terá carácter paritario entre os membros do Consorcio, e entre os seus cometidos estará a elaboración da memoria comprensiva dos aspectos sociais, xurídicos, técnicos e financeiros da prestación do servizo, a fin de determinar tecnicamente a procedencia do cambio de modelo.

O pleno tamén aprobou a adxudicación do subministro dun vehículo de rescate e de extinción de incendios en altura á empresa INCIPRESA por un prezo de 642.400 euros, máis 134.903 euros de IVE. Trátase dun vehículo con chasis-cabina Mercedes-Benz con mando remoto con tecnoloxía wireless e diversas melloras en canto ás características mínimas e as condicións operativas do brazo articulado.

Escribir un comentario
PorriñoDigital. es recuerda: Será declinada toda responsabilidad derivada de las afirmaciones realizadas por sus usuarios. La sola publicación de comentarios en las noticias implica la aceptación de esta condición. Se ruega moderen el tono de sus afirmaciones en aras a mantener un talante dialogante y educado.


PorriñoDigital.es nace como un proyecto de jóvenes emprendedores porriñeses con ganas de dotar a nuestra villa de un espacio de comunicación local.
Tú eres parte de nuestro proyecto, trabajamos para tí.

Secciones

Redes Sociales

Suscríbete