O Concello de Salvaterra de Miño abrirá as súas portas a partires do 25 de Maio.

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

A atención o público farase baixo cita telefónica previa a partires do 25 de Maio.

 

O Concello de Salvaterra de Miño ven de anunciar o procedemento de posta en marcha da reincorporación ao traballo presencial dos traballadores municipais a partir do 25 de maio, a través dun protocolo de actuación para a incorporación paulatina dos empregados públicos ao traballo presencial, amparado polos representantes sindicais dos traballadores. 

Prioriazarase a prestación do traballo en modalidades non presenciais (teletraballo), respectando os principios de corresponsabilidade e igualdade de trato, establecendo como mínimo 1 día de atención ao público en cada departamento), con cita previa, sempre e cando a atención da mesma non se poida levar a cabo a distancia, de xeito que se garanta a atención a cidadanía.

As modalidades de traballo non presencial poderán, puntual ou periódicamente, compatibilizarse con modalidade presenciais de prestación do servizo para facilitar a incorporación gradual, mediante quendas, dos empregados públicos. 

Este procedemento iniciarase cunhas actuacións preliminares nas que se preparará o retorno dos traballadores, en atención a unha serie de parámetros, coa finalidade de adecuar as distintas fases da súa incorporación efectiva á implantación das medidas preventivas necesarias para garantir a protección da súa saúde.

 

Instaurarase a  cita telefónica previa para marcar as reunións presenciais,  atenderanse presencialmente só aqueles asuntos de urxente necesidade, incentivando a atención telemática e telefónica

Na entrada do concello instalarase un cartel onde se establece o horario e as condicións de acceso ao Concello, xa que se deberá entrar con cita previa, mascarilla e efectuar a desinfección de máns.

 

Escribir un comentario
PorriñoDigital. es recuerda: Será declinada toda responsabilidad derivada de las afirmaciones realizadas por sus usuarios. La sola publicación de comentarios en las noticias implica la aceptación de esta condición. Se ruega moderen el tono de sus afirmaciones en aras a mantener un talante dialogante y educado.


PorriñoDigital.es nace como un proyecto de jóvenes emprendedores porriñeses con ganas de dotar a nuestra villa de un espacio de comunicación local.
Tú eres parte de nuestro proyecto, trabajamos para tí.

Secciones

Redes Sociales

Suscríbete