A Xunta de voceiros acorda a celebración de dous antes de fin de ano

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

Haberá un Pleno Extraordinario o mércores 18 máis o Ordinario o 26

 

A  corporación local de Porriño celebrará dous plenos antes que remate o ano, un deles de carácter extraordinario, ademáis da sesión ordinaria mensual. O pleno extra terá lugar o mércores 18 (excepcionalmente en horario de tarde) e a sesión ordinaria pasará ó xoves 26, debido a festividade de Nadal.

A Xunta de Voceiros celebrada onte á tarde, presidida pola alcaldesa Eva García contou coa participación de Abel Estévez (PP); Pedro Ocampo (EU SON) e Pedro Pereira (BNG). Disculpou a súa ausencia, Manuel Carrera.

A rexidora propuso a celebración de ese pleno extra para desestimar as alegacións ao expedente de xeneración de crédito 4/2019 para o pago de servicios á empresa EULEN.

Pola súa banda, o primeiro tenente de alcalde, Pedro Pereira, prantexou que se celebren as comisións informativas municipais o mesmo mércores 18, en horario de tarde, con anterioridade ó Pleno Extraordinario. Acórdase celebrar as comisións a partires das 17.00 h, para dictaminar asuntos de urbanismo e a adxudicación definitiva do Servizo de Axuda no Fogar (SAF), entre outros temas. De tal xeito que o Pleno Extraordinario celebrarase a partires das 19.00 h.

Por outra banda, o Pleno Ordinario de decembro que pasa ó xoves 26, terá lugar no seu horario habitual, ás 18.00 h da tarde.  

A alcaldesa toma a palabra para propoñer que se celebre un Pleno Extraordinario, o  mércores 18 en horario de tarde, para desestimar as alegacións ao expedente de xeración de crédito 4/2019, para o pago de servizos a empresa EULEN.

O representante do BNG, Pedro Pereira, propón a celebración das comisións informativas o mesmo día con anterioridade horaria do pleno para dictaminar asuntos da Comisión de Urbanismo, a adxudicación definitiva de Servizo de Axuda no Fogar e algún expediente pendente para a celebración do pleno ordinario do mes de decembro.

Acórdase celebrar comisións informativas o día mércores 18 de decembre a partir das 17:00 h; e pleno extraordinario a partir das 19:00 h; asómesmo acórdase celebrar pleno ordinario o día xoves 26 de decembro as 18:00 h.

Na orde do día dese pleno ordinario de decembro non se levará aínda para a súa aprobación, o Plan de Mobilidade Sostible do Concello de O Porriño cuias conclusións xa ten no seu poder o goberno municipal.

Segundo explicou Pedro Pereira a intención do goberno é “invitar ós grupos políticos a súa revisión para posibles aportacións”.

Pedro Ocampo, de EU Son solicitou a posibilidade de subir o documento a unha plataforma e Pedro Pereira indicoulle que dispón de documento impreso e tamén en formato dixital.

Pereira engadiu que o goberno quere levar o Plan de Mobilidade a pleno no mes de xaeiro de 2020 “co maior consenso posible”.

A Xunta de Voceiros Municipais do Concello de O Porriño, dando cumprimento a un acordo unánime acadado na última sesión plenaria, determinou a composición que terá a Comisión de Seguimento da Descontaminación do Lindano.

A solicitude acordada en pleno fora do grupo EU SON cuio voceiro prantexou que houbera representantes das Consellerías da Xunta de Galicia implicadas (Sanidade e Medio Ambiente) así como dos sindicatos.

Pedro Pereira propuxo a incorporación de membros das asociacións veciñais activas na zona.

Finalmente acordouse a creación da Comisión co seguinte composición:

 • 1 Titular e 1 suplente do Grupo Socialista.
 • 1 Titular e 1 suplente do Grupo Popular.
 • 1 Titular e 1 suplente do Grupo do Bloque Nacionalista Galego.
 • 1 Titular e 1 suplente do Grupo de Eu Son do Porriño.
 • 1 Titular do Grupo Mixto.
 • 1 Titular e un 1 suplente da Plataforma de Afectados do Lindano.
 • 1 representante da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.
 • 1 representante da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia.
 • 1 representante do sindicado CIGA
 • 1 representante do sindicato UGT
 • 1 representante do sindicato CCOO
 • Un representante das tres asociacións veciñais de Torneiros (Relva, Alba e San Salvador)
 • Un técnico nomeado polo Concello.
Escribir un comentario
PorriñoDigital. es recuerda: Será declinada toda responsabilidad derivada de las afirmaciones realizadas por sus usuarios. La sola publicación de comentarios en las noticias implica la aceptación de esta condición. Se ruega moderen el tono de sus afirmaciones en aras a mantener un talante dialogante y educado.


PorriñoDigital.es nace como un proyecto de jóvenes emprendedores porriñeses con ganas de dotar a nuestra villa de un espacio de comunicación local.
Tú eres parte de nuestro proyecto, trabajamos para tí.

Secciones

Redes Sociales

Suscríbete