Tui invirte máis de 8.700 € en material audiovisual e informático

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

A financiación deste importe procede das baixas do Plan Concellos 2017

 

 

O Concello de Tui vén de investir 8.742,25 € procedentes de baixas do Plan Concello 2017 na adquisición de material audiovisual e informático para distintos departamentos municipais.  

En concreto adquiríronse equipos audiovisuais e de televisión cos que se mellorarán os procesos das mesas de contratación, a exposición de proxectos; tamén se mellorará o equipamento na sala de xuntas e reunións.

Unha das pantallas adquiridas será colocada no vestíbulo da casa do concello. Na mesma proxectaranse anuncios de interese para a cidadanía, brindarase información das actividades culturais, deportivas ou doutra índole previstas no municipio, reproduciranse vídeos promocionais da cidade, e daranse a coñecer as obras previstas.

Igualmente con outro dos monitores, mellorarase a información achegada no vestíbulo do Teatro Municipal sobre os espectáculos a celebrar. Outro dos servizos beneficiarios do novo equipamento é o Conservatorio Profesional de Música, que contará con dous novos equipos de audio.  Do mesmo xeito mellorou o equipamento que se emprega, por parte do Concello, na megafonía de distintos eventos ao longo do ano.

A renovación de equipamento informático e monitores de ordenador para distintos departamentos municipais, foron obxecto tamén deste investimento.

Porén debido á demora na adxudicación doutros proxectos do Plan Concellos 2017, o concello de Tui perdeu máis de cen mil euros procedentes das baixas destas obras, xa que non daba tempo a investir estes cartos antes do 30 de novembro.

 

Escribir un comentario
PorriñoDigital. es recuerda: Será declinada toda responsabilidad derivada de las afirmaciones realizadas por sus usuarios. La sola publicación de comentarios en las noticias implica la aceptación de esta condición. Se ruega moderen el tono de sus afirmaciones en aras a mantener un talante dialogante y educado.


PorriñoDigital.es nace como un proyecto de jóvenes emprendedores porriñeses con ganas de dotar a nuestra villa de un espacio de comunicación local.
Tú eres parte de nuestro proyecto, trabajamos para tí.

Secciones

Redes Sociales

Suscríbete