Mos pechará o 2019 con 5 millóns de euros de débeda bancaria

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

A finais de 2018 a débeda ascendía a 6.771.743,99 € e en decembro deste ano alcanzará os 5.387.030,37 €

A débeda media por habitante redúcese en 88,23 €, pasando de 444 € a finais de 2018, a 355,77 € ao remate de 2019

 

 

Con motivo da vindeira aprobación en Pleno da Corporación Municipal da Conta Xeral de 2018, a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, e o segundo tenente de alcalde e concelleiro de Facenda, Contratación e Transparencia, Alberto Méndez, informaron da reducción da débeda bancaria municipal, que alcanzará este ano o 1.384.713,62 €, pasando de 6.771.743,99 € a data 31 de decembro de 2018, a 5.387.030,37 € a finais deste mesmo ano. Este dato ven aportado por un Informe de Tesourería que o certifica.

Esta reducción de débeda foi posible, segundo explicaron os representantes municipais, Arévalo e Méndez, “grazas a unha xestión responsable e eficiente da Facenda municipal baseada na amortización inmediata, en non recurrir a ningunha operación de préstamo bancario, en optar por recorrer a fondos propios para a acometida de proxectos e obras e, sobre todo, en facer unha moi boa xestión de solicitude de subvencións a outras administracións, para aliviar a carga de gastos municipais e evitar ter que solicitar créditos bancarios”.

E é que, durante o presente ano 2019, o importe das subvencións solicitadas e concedidas ao Concello de Mos aproxímaseaos 3 millóns de euros. Ascende exactamente a 2.749.604,47 € que serven para financiar maiores gastos dos inicialmente presupostados. O 59,59% desas subvencións financia gastos de inversión.

Ademais, Nidia Arévalo e Alberto Méndez, informaron de que “dende o equipo de goberno xa estamos traballando na elaboración do orzamento municipal para o vindeiro ano 2020 con esta mesma tendencia baseada en tres liñas fundamentais: xestión para a obtención de subvencións das administracións supramunicipais, austeridade dende o punto de vista do gasto e consolidación da tendencia de reducción da débeda bancaria,sen contemplar nin incluír a solicitude de ningún préstamo”.

Por último a rexedora local e o edil de Facenda anunciaron a boa nova de que, xunto coa débeda bancaria, redúcese tamén por conseguinte a débeda per cápita por habitante, que pasa de 444 € a finais do ano 2018, a 355,77 € ao remate do presente 2019 (88,23 € menos por persoa).

Escribir un comentario
PorriñoDigital. es recuerda: Será declinada toda responsabilidad derivada de las afirmaciones realizadas por sus usuarios. La sola publicación de comentarios en las noticias implica la aceptación de esta condición. Se ruega moderen el tono de sus afirmaciones en aras a mantener un talante dialogante y educado.


PorriñoDigital.es nace como un proyecto de jóvenes emprendedores porriñeses con ganas de dotar a nuestra villa de un espacio de comunicación local.
Tú eres parte de nuestro proyecto, trabajamos para tí.

Secciones

Redes Sociales

Suscríbete