O Concello do Porriño advirte sancións ás fincas sen limpar

Ratio: 5 / 5

Inicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio activado
 

A Administración Local xa comezou a notificar a propietarios de fincas para desbrozar

 

O Concello do Porriño xa comezou a notificar ós propietarios de fincas para que acometan o desbroce e limpeza en cumprimento da Lei de Prevención de Lumes Forestais de Galicia, que establece a obriga de deixar franxas de seguridade. 

As notificacións que se veñen realizado son de oficio ou ben por instancia de parte. Diariamente recíbense no Concello do Porriño 5 queixas de veciños que suliñan a existencia de fincas sen desbrozar, informa o concelleiro de Medio Ambiente, Sergio Casal.

Segundo as estimacións do edil, actualmente pode haber maís de 200 fincas de particulares sen limpar que incumprindo o determinado pola Lei, en materia de franxas de seguridade.

A notificación advirte da posibilidade de execución subsidiaria no caso de incumprimento  e da apertura dun proceso sancionador. Se no prazo de 15 días naturais os propietarios non limpan, a Administración pode asumir as labouras e repercutirlle os gastos ó propietario do terreo. As multas que se poden impoñer van dende os 100 ata os 100.000 € nos casos de extrema gravidade.

Escribir un comentario
PorriñoDigital. es recuerda: Será declinada toda responsabilidad derivada de las afirmaciones realizadas por sus usuarios. La sola publicación de comentarios en las noticias implica la aceptación de esta condición. Se ruega moderen el tono de sus afirmaciones en aras a mantener un talante dialogante y educado.


PorriñoDigital.es nace como un proyecto de jóvenes emprendedores porriñeses con ganas de dotar a nuestra villa de un espacio de comunicación local.
Tú eres parte de nuestro proyecto, trabajamos para tí.

Secciones

Redes Sociales

Suscríbete