O Concello de Salvaterra aproba unha moción de apoio aos autónomos

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

Solicita ao Estado a adopción de diferentes medidas, xa que a competencia para este tipo de bonificacións e do Goberno Central, onde se solicita unha serie de medidas para apoiar aos autónomos

 

 

No día de onte tivo lugar a celebración da sesión ordinaria do Pleno Municipal do mes de setembro, onde se trataron temas como os festivos locais, á aprobación do protocolo de colaboración coa AECT Río Miño ou unha moción de apoio aos autónomos.

 

Un ano máis correspóndelle ao Pleno da Corporación establecer os Festivos Locais para o ano 2021 e como á habitual neste Concello os días establecidos son o luns do Cristo e o día de San Lorenzo, o 14 de xuño e o 10 de agosto.

 

Por outro lado aprobouse o protocolo de colaboración coa AECT Río Minho, un proxecto piloto de mobilidade transfronteiriza suave na Eurocidade Monçao-Salvaterra, no marco do proxecto Smart_Miño, cofinanciado polo programa Interreg VA que pretende dotar de bicicletas eléctricas, neste caso 7 e 7 nesta eurocidade, e na que participarán tamén as eurocidades de Valença- Tui e Vilanova de Cerveira-Tomiño.

 

Por último o Grupo de goberno presentou unha moción onde se solicita ao Estado a adopción de diferentes medidas, xa que a competencia para este tipo de bonificacións e do goberno Central, onde se solicita unha serie de medidas para apoiar aos autónomos:

 

Aprobación dunha bonificación excepcional e proporcional (con carácter mensual) no pago do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE) relacionados co exercicio de actividades económicas durante o tempo que estean ou estiveran suspendidas, non autorizadas ou afectadas gravemente. A mesma debería ter carácter retroactivo.

 

Aprobación dunha bonificación excepcional e proporcional (con carácter mensual) no Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) para aqueles vehículos non turismos de carácter industrial, mercantil e comercial e de transporte de pasaxeiros, ante a imposibilidade de desenvolver a súa actividade por orde das autoridades administrativas ou sanitarias. A mesma debería ter carácter retroactivo.

 

Aprobación dunha bonificación excepcional e proporcional (con carácter mensual) no pago do Imposto sobre bens inmobles (IBI) relacionados con inmobles onde se desenvolva o exercicio de actividades económicas durante o tempo que estean ou estiveran suspendidas, non autorizadas ou afectadas gravemente. A mesma debería ter carácter retroactivo.

 

Escribir un comentario
PorriñoDigital. es recuerda: Será declinada toda responsabilidad derivada de las afirmaciones realizadas por sus usuarios. La sola publicación de comentarios en las noticias implica la aceptación de esta condición. Se ruega moderen el tono de sus afirmaciones en aras a mantener un talante dialogante y educado.


PorriñoDigital.es nace como un proyecto de jóvenes emprendedores porriñeses con ganas de dotar a nuestra villa de un espacio de comunicación local.
Tú eres parte de nuestro proyecto, trabajamos para tí.

Secciones

Redes Sociales

Suscríbete