Ponte Solidario alerta de situacións de senfogarismo en Ponteareas

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

A asociación de acción solidaria considera imprescindible que se tomen medidas para solucionar esta problemática.

 

O colectivo, que leva traballando contra a exclusión social e a favor dunha vila con cero pobreza dende o ano 2013, informou hai uns meses ao goberno de Ponteareas da situación de extrema gravidade dalgunhas persoas da vila que se atopan en situación de senfogarismo. Desde entón, mantivéronse dúas xuntanzas co goberno local para delimitar e activar medidas de urxencia. Ponte Solidario mostra a súa total colaboración para atallar con urxencia esta realidade e presentou medidas concretas á concelleira de Benestar Social que aportan unha solución inmediata. O colectivo reclama celeridade na acción, evitar a estigma e a normalización do senfogarismo e que Ponteareas sexa exemplo dunha vila que atende a toda a cidadanía e non deixa a ningunha persoa atrás.


Ponte Solidario leva denunciando problemas de vivenda en Ponteareas nos últimos anos, de forma particular o fixo en 2015 coa publicación do Informe de Mínimos que incluía medidas concretas en materia de habitacionalidade e advertía da situación de extrema necesidade de moitas familias. A crise sanitaria, social e económica da COVID 19 supón un incremento de persoas que se atopan nesta situación. 


O colectivo leva anos denunciando que a maioría das unidades de convivencia que participan en Ponte Solidario teñen a hipoteca ou o aluguer como principal problemática. Esta realidade debera ser motivo para impulsar políticas públicas de vivenda que servan como motor de prevención da exclusión social e da
pobreza material severa. A ineficacia das políticas estatais, nacionais e municipais en materia de inclusión social, baseadas nun sistema social e económico que propiciou a existencia de miles de vivendas baleiras mentres moitas persoas dormen na rúa ou en condicións inseguras, son as culpables de que veciños e veciñas se atopen nesta situación límite.

Escribir un comentario
PorriñoDigital. es recuerda: Será declinada toda responsabilidad derivada de las afirmaciones realizadas por sus usuarios. La sola publicación de comentarios en las noticias implica la aceptación de esta condición. Se ruega moderen el tono de sus afirmaciones en aras a mantener un talante dialogante y educado.


PorriñoDigital.es nace como un proyecto de jóvenes emprendedores porriñeses con ganas de dotar a nuestra villa de un espacio de comunicación local.
Tú eres parte de nuestro proyecto, trabajamos para tí.

Secciones

Redes Sociales

Suscríbete