Mos amplía o parque móbil da súa Policía Local

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

Pasa de ter 3 vehículos (2 coches e 1 moto) a 5 coa actual incorporación dun ‘suv’ mediante renting e dunha furgoneta de atestados subvencionada pola Consellería de Presidencia, Admninistracións Públicas e Xustiza.

 

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, e o Xefe da Policía Local, Gerardo Álvarez, informaron hoxe da renovación e ampliación do parque móbil policial con dous novos vehículos. Un deles estará xa patrullando por Mos nun prazo aproximado de dúas semanas e trátase dun coche modelo ‘Suv’ que se financia con fondos propios do Concello mediante un renting. O Concello non especifica os custos totais do alugueiro deste vehículo. 

O outro trátase dunha furgoneta totalmente equipada para atestados, que conta con subvención, recentemente concedida, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia. A axuda autonómica concedida para a adquisición deste furgón de atestados ascende a 31.832,52 euros.

É un vehículo ECO eléctrico que cubrirá as necesidades operativas e de autonomía da Policía, posto que debido á gran dispersión poboacional pode ter que realizar ao día máis de 400 quilómetros para atender as diferentes necesidades e denuncias veciñais. Polo que precisaban dun vehículo de baixo consumo.

O vehículo está dotado dunha oficina ambulante na cal poder redactar atestados sobre verteduras, distancias de malezas…. cun posto de oficina formado por un asento para o axente redactor do atestado cunha mesa, así como unha parte reservada para, ou ben o denunciante ou ben o denunciado, dependendo das peculiaridades de cada actuación. O posto do axente estará provisionado cun equipo multitarea e unha impresora, así como dos habitáculos e espazos necesarios para poder levar os diferentes útiles, non só de oficina senón tamén todos os necesario para levar a cabo todo tipo de medicións e comprobacións.

A Policía Local de Mos, dispón xa de 2 coches policiais e 1 motocicleta (tamén subvencionada pola consellería de Presidencia da Xunta xunto con outro dos 2 coches cos que xa conta a Policía) cos que se realizan as tarefas de vixilancia.

Escribir un comentario
PorriñoDigital. es recuerda: Será declinada toda responsabilidad derivada de las afirmaciones realizadas por sus usuarios. La sola publicación de comentarios en las noticias implica la aceptación de esta condición. Se ruega moderen el tono de sus afirmaciones en aras a mantener un talante dialogante y educado.


PorriñoDigital.es nace como un proyecto de jóvenes emprendedores porriñeses con ganas de dotar a nuestra villa de un espacio de comunicación local.
Tú eres parte de nuestro proyecto, trabajamos para tí.

Secciones

Redes Sociales

Suscríbete