Os servizos sociais mosenses tramitan as tarxetas-moedeiro da Xunta para persoas vulnerables a causa da crise do COVID-19

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

A veciñanza de Mos en situación de vulnerabilidade pode acudir ao departamento de Política Social para solicitar esta axuda.

 

O departamento municipal de Política Social do Concello de Mos informa á veciñanza mosense de que o persoal do departamento está á súa disposición para a tramitación da solicitude das tarxetas-moedeiro para as persoas e familias en situacións de vulnerabilidade económica pola crise do COVID-19. Estas axudas ofrécense a través do programa extraordinario froito do convenio de colaboración entre a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia e a Cruz Vermella Española en Galicia.

Estas van dirixidas á poboación en situación de vulnerabilidade de cara a cubrir as súas necesidades básicas en materia de alimentación, hixiene e farmacia. As tarxetas monedeiro cárganse con distintos importes en función do número de persoas integrantes da unidade familiar sendo a contía mensual de 150 euros para unha persoa, 200 para dúas e 300 para 3 ou máis persoas. As tarxetas irán cargándose, con periodicidade mensual, durante os 3 meses seguintes á súa entrega.

Con este programa a administración autonómica pretende ofrecerlles aos servizos sociais comunitarios municipais un recurso máis ao que poder derivar a demanda extraordinaria de servizos e prestacións que están a recibir a consecuencia da crise xerada polo COVID-19. As persoas beneficiarias deste programa serán aquelas que se atopen en situación de vulnerabilidade, ben porque carecen de ingresos efectivos ou ben porque os ingresos da unidade de convivencia non acadan o importe que lle correspondería en concepto de tramo persoal e familiar de RISGA, dacordo coas contías establecidas para o ingreso mínimo e os complementos familiares e que non son preceptoras de prestacións económicas regulares de periodicidade mensual.

Escribir un comentario
PorriñoDigital. es recuerda: Será declinada toda responsabilidad derivada de las afirmaciones realizadas por sus usuarios. La sola publicación de comentarios en las noticias implica la aceptación de esta condición. Se ruega moderen el tono de sus afirmaciones en aras a mantener un talante dialogante y educado.


PorriñoDigital.es nace como un proyecto de jóvenes emprendedores porriñeses con ganas de dotar a nuestra villa de un espacio de comunicación local.
Tú eres parte de nuestro proyecto, trabajamos para tí.

Secciones

Redes Sociales

Suscríbete