O Concello de Tui celebrará o pleno Ordinario a porta pechada

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

O xoves, 28 de maio ás 20:00h, a corporación municipal celebrará o Pleno de carácter ordinario

 

O Concello de Tui, celebrará a convocatoria ao Pleno Ordinario, considerando necesaria a súa celebración do mes de maio, dado o escenario de descoñecemento da duración do estado de Alarma e dada a necesidade de tratar os asuntos que se inclúen na orde do día, un total de 24 puntos, ao abeiro do disposto na DA 3ª do RD 463/2020 e de acordo coa motivación recollida nas respectivas propostas e, en especial, considerándose necesario para a protección do interese xeral os procedementos de gasto que se inclúen ou a tramitación do expediente de actuacións preparatorias do contrato de concesión de obras de aparcadoiro soterrado, co obxecto de paliar a problemática de estacionamento e dotar de maior mobilidade e desconxestión ás zonas urbanas.

 

De conformidade co Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19, considerase que a celebración do pleno deberá realizarse de forma axustada aos requisitos necesarios para evitar calquer tipo de risco de contaxio da enfermidade, polo que, con carácter excepcional, a presente sesión plenaria deberá celebrarse a porta pechada para o público, sen prexuízo de que a súa publicidade e debida transparencia quederá garantida coa retransmisión da sesión en directo a través da radio municipal e páxina web do concello, permitindo o acceso de medios de comunicación, e a súa posterior comunicación pública a través do Portal de Transparencia.

Faise notar que se realizará unha nova distribución dos concelleiros permitindo a debida separación entre eles, que se porá a disposición dos mesmos para o seu uso mascarillas e guantes, e que os concelleiros deberán ter en conta as recomendacións sanitarias a seguir establecidas na guía de “Buenas prácticas en los centros de trabajo por el COVID-19 (actualización 11/04/2020)” e protocolo de Medidas Preventivas Coronavirus Covid-19 remitido polo servizo de vixilancia da saúde deste concello.

 

 

 

 

 

Escribir un comentario
PorriñoDigital. es recuerda: Será declinada toda responsabilidad derivada de las afirmaciones realizadas por sus usuarios. La sola publicación de comentarios en las noticias implica la aceptación de esta condición. Se ruega moderen el tono de sus afirmaciones en aras a mantener un talante dialogante y educado.


PorriñoDigital.es nace como un proyecto de jóvenes emprendedores porriñeses con ganas de dotar a nuestra villa de un espacio de comunicación local.
Tú eres parte de nuestro proyecto, trabajamos para tí.

Secciones

Redes Sociales

Suscríbete