Concello, AEMOS e Xestur asinan ante notario a cesión do viveiro de empresas da Veigadaña

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

Agora iniciarase o trámite de adxudicación da xestión do viveiro á Asociación de Empresarios, quen próximamente abrirá o concurso público para os interesados en ocupar un dos 4 talleres de carácter industrial 4.0 dispoñibles no edificio

 

 

O pasado venres a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, acompañada pola concelleira de Urbanismo, Julia Loureiro; o presidente da Asociación de Empresarios de Mos (AEMOS), Manuel Castro; e en representación de Xestur, Argimiro Marnotes, asinaron ante notario a cesión do dereito de superficie dos 1.500 m2 da parcela do PEMOS-Veigadaña nos que se asenta o viveiro de empresas recentemente construído.

Con este acto de sinatura a tres bandas, Xestur autoriza a AEMOS a facerlle a cesión do dereito de superficie deste terreo ao Concello de Mos, quedando formalizado o trámite mediante escritura pública.

AEMOS  realizou a cesión parcial do dereito de superficie da parcela necesaria a favor do Concello de Mos que dá lugar á subrogación pola administración local, quen executou a edificación industrial con destino a viveiro de empresas.

Unha vez dado este paso de formalización da cesión parcial, iníciase agora o trámite de adxudicación da xestión do viveiro a AEMOS, para que a infraestrutura poida comezar a funcionar de xeito inminente de man dos empresarios mosenses. Xa que o viveiroserá xestionado directamente pola Asociación de Empresarios.

Para elo AEMOS está a ultimar os detalles do prego das bases para o concurso público ao que optarán os ‘viveiristas’ que queiran ocupar un espazo no viveiro de empresas da Veigadaña. En total ofertaranse 4 talleres ou viveiros de carácter industrial 4.0. Dende AEMOS informan de que o procedemento de selección para a adxudicación destes catro viveiros abrirase antes do vindeiro mes de xuño coa intención de que sexa canto antes, durante estes primeiros meses do ano. Os primeiros ‘viveiristas’ terán que estar asentados nas instalacións da Veigadaña antes de outubro deste ano.

Dende a Asociación de Empresarios mosense avánzase que os criterios de valoración para a selección dos/as candidatos serán obxectivos, primando na puntuación parámetros como a viabilidade do proxecto, a fórmula xurídica (por exemplo cando se trate dunha empresa de economía social), que se trate de promotores demandantes de emprego (emprendedores), de colectivos de difícil inserción, menores de 35 anos, mulleres, etc.

A obra de construción do edificio que albergará o viveiro de empresas e servizos de apoio no polígono PEMOS-Veigadaña quedou finalizada o pasado mes de novembro.

O viveiro conta con 4 talleres para albergar empresas de actividades vinculadas coa industria 4.0, (desde robótica, impresión 3D, procesos, investigación... etc.) zona de oficinas para atención ao emprendedor, e espazo para empresas emprendedoras en condicións ventaxosas durante un ano prorrogable a outro ano máis, con técnicos que as asisten e asesoran, orientan e axudan, acompañándoas neses dous primeiros anos de actividade empresarial. Na segunda pranta estará a zona de servizos comúns e coworking, con despachos e zonas de recepción, administración, reunión e atención; onde poder organizar desde reunións comerciais ata eventos máis ambiciosos.

En abril de 2018, Concello e AEMOS asinaron o convenio para a creación do viveiro de empresas que está ubicado no polígono da Veigadaña e que subvencionou a consellería de Economía, Emprego e Industria con 240.000 €.

Concretamente foi o 23 de abril cando a rexedora local mosense, Nidia Arévalo, e o presidente de AEMOS, Manuel Castro, asinaban no salón de actos da Axencia de Colocación de Mos o convenio de Colaboración entre o Concello e a Asociación de Empresarios de Mos (AEMOS) para a Execución dun Viveiro de Empresas no Parque Empresarial de Mos (PEMOS-Veigadaña).

Preténdese mellorar a xestión empresarial a través da creación dun viveiro de empresas para emprendedores situado nunha parcela de centro terciario do Parque Empresarial de A Veigadaña, que permita descubrir e fomentar iniciativas empresariais e contemplar un tecido empresarial máis acorde coas novas estruturas tecnolóxicas e organizativas.

O Concello de Mos investiu a axuda solicitada á Consellería de Economía, Emprego e Industria na construción do edificio que albergará o viveiro de empresas, consistente en 240.000 €, que representa o 80% da inversión total de 300.000 €.

A Asociación de Empresarios de Mos aportou, de fondos propios, un importe do 20% da inversión total, é dicir, 60.000 €.

O proxecto executouno o Concello de Mos, sendo este quen desenrolou a acción, conserva a titularidade do viveiro e recibiu a financiación procedente da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Pola súa banda AEMOS encargarase da xestión e do funcionamento do viveiro.

Escribir un comentario
PorriñoDigital. es recuerda: Será declinada toda responsabilidad derivada de las afirmaciones realizadas por sus usuarios. La sola publicación de comentarios en las noticias implica la aceptación de esta condición. Se ruega moderen el tono de sus afirmaciones en aras a mantener un talante dialogante y educado.


PorriñoDigital.es nace como un proyecto de jóvenes emprendedores porriñeses con ganas de dotar a nuestra villa de un espacio de comunicación local.
Tú eres parte de nuestro proyecto, trabajamos para tí.

Secciones

Redes Sociales

Suscríbete